Bringásfutár
Kecskemét

Két kerékkel járunk a földön...ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2020.09.09.


A bringasfutar.hu webáruházában (www.bringasfutar.hu/rendeles), (továbbiakban: Webáruház) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.
A jelen ÁSZF magyar nyelven íródott, és írásba nem foglalt szerződésnek minősül. A szerződés a SZINFO Bt. (továbbiakban: Eladó) és a rendelést leadó természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) között a megrendelés leadásakor jön létre.
Az ÁSZF rögzíti a bringasfutar.hu weboldalon elérhető online szolgáltatás leírását (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) és igénybevételének feltételeit.

1. Eladó adatai:
A bringasfutar.hu üzemeltetője, a SZINFO Bt.
Adószáma:20509161-1-03
Cégbíróság:Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégbírósági bejegyzés száma: 03-06-106818
E-mail: info@bringasfutar.hu
Képviselõ: Várkonyi Gábor
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20/488-1711
Levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kőrösihegy 69.
Tárhelyszolgáltató: DiMa.hu Kft
Debrecen, Békessy Béla 9.
C épület 3 emelet 10 ajtó
4032


2. Általános Szerződési Feltételek módosítása
Az Eladó jogosult jelen Szabályzatot a bringasfutar.hu felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
Megrendelő, amennyiben belép az Eladó üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online felületnek - a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online felület tartalmának használatára.
Az Eladó fenntart magának minden jogot az online felület, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az online felületen megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a bringasfutar.hu írásos hozzájárulása nélkül.

3. Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek
Eladó a Webáruházában bemutatja a termékkínálatot, amelyek közül a Megrendelő választhat. A feltüntetett termékkínálat minden esetben csupán tájékoztató jellegű, valamint a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Megrendelő a rendelés során összeállítja a bevásárlólistát, amely tartalmazza az Eladó által házhoz szállítandó termékeket. A bevásárlólista leadása, valamint az egyéb szükséges adatok megadása után Eladó a kiválasztott termékeket Kecskemét területén belül (a városhatárt jelző táblán belül) házhoz szállítja a rendeléskor megadott időpontban. A városhatáron túli területre az Eladó a szállítást mindenféle indokolás és értesítés hiányában megtagadja. Az online felületen szereplő árak fix bruttó árak.
Előrendelés esetén (ez elsősorban a készleten túli megrendelésre vonatkozik), úgy a feltűntetett árak irányárnak minősülnek, melyek csökkenhetnek vagy növekedhetnek a rendelés leadásakor szereplő árakhoz képest. Amennyiben az készletek árai jelentősen, legalább 5%-kal eltérnek a megrendeléskor megadott áraktól, abban az esetben az Eladó jelzi ezt a Megrendelő felé. Megrendelő, amennyiben az új árakat nem fogadja el, mindenféle hátrányos következmény nélkül a rendelést akár egészében, akár részében lemondhatja. Elfogadás esetén az Eladó előre egyeztetett nap kiszállítja a termékeket.
Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen terméket sem vesz át, úgy az Eladó szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.
Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Webáruház szolgáltatását, akik elfogadják a Szabályzatot, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a bringasfutar.hu honlapon.

4. Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindenféle kár megtérítésére.

5. Regisztráció (regisztráció az online felületre, módosítás, felfüggesztés, törlés, a Webáruház általi automatikus visszaigazolás)
A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a kiszállítás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.
Megrendelő regisztrálni a honlap felületén található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia az Eladó részére:

• Vezetéknév
• Keresztnév
• Telefonszám
• Kapcsolati adatok (utca, házszám)

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@bringasfutar.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A Megrendelő a regisztráció során köteles pontos és valóságnak megfelelő adatokat megadni. Ha változás következik be a Megrendelő adataiban, akkor azokat az Eladó email címen, vagy az ügyfélszolgálati telefonszámon köteles bejelenteni a változás tényét. Ennek elmulasztásából adódó, esetlegesen rossz címre történő kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.
A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során kapott azonosító jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul jelezni, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót. Ha megalapozott a Megrendelő ezen feltételezése, akkor az Eladó jogosult a Megrendelő fiókját zárolni. Az Eladó nem felelős a Megrendelővel szemben olyan károkért, amelyek annak eredményeként merültek fel, hogy a Megrendelő az azonosítóját felfedte, vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.
Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
Az Eladó jogosult a Megrendelő regisztrációját (és ezzel együtt Megrendelői fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Megrendelő megszegte a Szabályzatot. A regisztráció törlése nem érinti a Szabályzat azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

6. A szerződés létrejötte
A szerződés a következőképpen jön létre:

• A szállítás díját is tartalmazó vásárlólista leadásával a Megrendelő ajánlatot tesz az Eladó részére a szolgáltatás igénybevételére.
• Az Eladó a vételi ajánlatot regisztrálja és erről a Megrendelőt értesíti.

A szerződés minden esetben akkor és akként jön létre, amikor a kiszállításnál megtörténik az Eladó részéről az ajánlattétel a rendelt termékek megvásárlására, és azt a Megrendelő részben vagy egészben elfogadja.
Az Eladó a bevásárlólista összeállítását és véglegesítését követő azonnal, a rendelés képernyőn visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatás díjának összegét. Rendelésmódosítás esetén a módosításkor érvényes árak lesznek az irányadó árak a rendelés végösszege tekintetében. Ez az automatikus visszaigazolás azonban semmilyen tekintetben nem minősül az Eladó eladási ajánlatának, mivel azt az Eladó a kiszállításkor teszi meg a Megrendelő részére.

7. Termékjelölési követelményeknek való megfelelés
A bringasfutar.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

8. Termékelérhetőség
A bringasfutar.hu online felületen bemutatott termékek rendelkezésre állása az áruház raktárkészletétől, illetve a termékek beszerezhetőségétől függ, ezért az Eladó nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Megrendelő számára álljanak rendelkezésre, az Eladónak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Megrendelő mennyi egyedi árucikket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Megrendelő nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit az Eladó által meghatározott felső határ enged.
A termékek esetleges készlethiányából, illetve nem beszerezhetőségéből adódó Megrendelői igények kielégítetlenségéből származó esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

9. Helyettesítő termékek
Ha a Megrendelő által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor az Eladó olyan más termékeket ajánl fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Megrendelő által kiválasztott termékhez. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Megrendelő által kiválasztott többi terméktől. A Megrendelő megtagadhatja a helyettesíthető termék átvételét - az Eladó ebben az esetben sem számol fel semmilyen költséget.

10. Fizetés
Amennyiben a Megrendelő a rendszer által felajánlott és Megrendelő által kiválasztott/megjelölt időintervallumban nem tartózkodik otthon, vagy nem tudja átvenni rendelését, és ezt nem jelezte az Eladó ügyfélszolgálatának, rendelésének újbóli kiszállítása díjköteles.
Az árukiszállítási szolgáltatás hétfőtől péntekig 09:00-16:00 óra között vehető igénybe.
Kecskemét város területére érvényes kiszállítási díjak itt olvashatóak: https://www.bringasfutar.hu/rendeles/szallitasi_dijak.php

Fizetési módok:
• készpénzes
• Revolut alkalmazás segítségével, az „azonnali pénzküldés” funkciót használva
• a rendelés összege teljesíthető előre, online banki átutalás útján a rendelés leadásakor is (külön kérésre)

11. Az átadás/átvétel
Minimális rendelési érték nincs, azonban a szállítási díj bizonyos esetekben függ a rendelési értéktől.
A termékek a bringasfutar.hu online felületen történő kiválasztásakor a Megrendelő megadja a pontos szállítási címet. Az Eladó a terméket a megrendelésben szereplő szállítási címre szállítja. Megrendelő kötelessége, hogy a házhozszállítás érdekében felmerülő akadályok (úgymint, de nem kizárólag: házszám megléte, kaputelefon működőképessége, zárt kapu kinyitása, belépési engedély megszerzése) ne képezzenek áthatolhatatlan problémát. Az Eladó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a terméket a kért időpontban leszállítsa, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tény(ek) és/vagy körülmény(ek) következtében állt elő, amelyeket az Eladó nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna. Ha a Megrendelő által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, az Eladó alkalmazottja értesítést hagy arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelzi, hogy újbóli kiszállítás érdekében a Megrendelőnek kapcsolatba kell lépnie a telefonos ügyfélszolgálattal. A Megrendelő a vételárat készpénzzel, illetve elektronikus úton, a „Fizetés” pont szerint fizetheti ki.

12. Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

12.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek
• több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, elektronikus úton történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1.-es pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldése esetén - ha terméket Megrendelő nem az eredeti csomagolásban küldi vissza - köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.
A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tartós élelmiszer)
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

13. Szavatosság
Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt - kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát az Eladónak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

13.1. Kellékszavatosság
Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Megrendelő – választása szerint – kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A hibát az Eladó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni az Eladóval.
Megrendelő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének - a hiba közlésén túl - nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla, vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

13.2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a 13.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal
Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék/gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
Megrendelő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja a következőket:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14. Jótállás
Az Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

15. Szellemi tulajdonjogok védelme, jogosulatlan igénybevétel
Az eladó fenntart magának minden jogot a bringasfutar.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a bringasfutar.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.
A bringasfutar.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse az Eladó szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a bringasfutar.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bringasfutar.hu weboldal, vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
A bringasfutare.hu név szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag az Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Megrendelő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel az Eladó rendszerébe, vagy amelyekre a bringasfutar.hu weboldalon hivatkoznak. Az Eladó nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.
A Megrendelő a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint nem csorbíthatja sem az Eladó sem más Megrendelők jó hírét és jogait.
Így különösen a Megrendelő:

• nem használhatja az online felület egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, tehát nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit
• nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Megrendelőket a honlap használatában
• nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az Eladó jóváhagyása nélkül
• nem zavarhatja meg az online felület biztonságát
• nem használhatja az online felületet kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra
• nem küldhet olyan üzeneteket az online felületre, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak
• nem hozhat létre álüzeneteket valamely más Megrendelő identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Megrendelő fiókjába bejuthasson

A fentebb leírtak mellett természetesen tilos magát az Eladó szolgáltatását is jogosulatlanul igénybe venni.

Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

• olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezés/szabály megsértését támogatja
• olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Megrendelő, az Eladó, közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak jogos érdekeit veszélyezteti
• más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése
• egy másik Megrendelő megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse az Eladó szolgáltatását
• nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése
• a bringasfutar.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy online felületek megzavarása
• elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról - tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül

Az Eladó jogosult az ártalmas tartalmakat az online felületéről eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Megrendelővel szemben, aki az Eladó kárát a nyújtott szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és az Eladó szolgáltatásának jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabály(ok) megsértése miatt az Eladóra kiszabott bírság is kárnak minősül.

16. Felelősség
Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle elvárhatót a bringasfutar.hu online felületen található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, teljes felelősséggel nem minden esetben tudja garantálni azokat a Megrendelő számára. Az Eladó nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a bringasfutar.hu online felület használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani, feltéve, ha módjában áll.

Az Eladó különösen nem felel az alábbiakért:

• harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a bringasfutar.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a bringasfutar.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által az Eladó honlapján keresztül megjelenített reklám, vagy a hirdetés más formája
• hozzájárulása vagy tudomása nélkül az Eladó honlapjára feltett tartalom, amennyiben az Eladó számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza
• a bringasfutar.hu honlap nem kompatibilis a Megrendelő termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával
• műszaki nehézségek, beleértve a bringasfutar.hu online felülettel kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat

A jelen pont rendelkezései nem érintik az Eladó tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a bringasfutar.hu honlapon a hirdetők által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a hirdetők felelnek.

17. Jogérvényesítési lehetőségek

17.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Megrendelő a termékkel, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségei bármelyikén.
Eladó a szóbeli panaszt - amennyiben arra lehetősége van - azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

17.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Eladó és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
• Bírósági eljárás kezdeményezése

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF PDF formátumban letölthető itt.Kilépés    Impresszum